Lachowska Micha

Lachowska Micha – folklor, jadło i muzyka.

Coroczna, jednodniowa, ale malownicza i smakowita prezentacja tradycji kulinarnych Sądecczyzny i Starego Sącza. Dlaczego malownicza? Bo ma miejsce na starosądeckim rynku, który błyska wówczas kolorami ludowych strojów.
A dlaczego smakowita? Wystarczy przyjść, by się przekonać. Na tłumy mieszkańców i gości czekają stoły uginające się od lokalnych przysmaków, które przygotowują gospodynie z każdego starosądeckiego sołectwa i Stowarzyszenie Gospodyń Miejskich. Biesiadzie (najczęściej w maju lub wrześniu) towarzyszy dobra muzyka i występy artystyczne dziecięcych i młodzieżowych zespołów. I nic do szczęścia już więcej nie jest potrzebne. To prawdziwa uczta dla ducha i podniebienia.


Skip to content