Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II EDYCJA”.

TYTUŁ PROJEKTU: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II EDYCJA

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA:  Regionalna Polityka Energetyczna

DZIAŁANIE: REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

PODDZIAŁANIE: OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 660 940,70 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 649 260,58PLN

OKRES REALIZACJI: 2018-09-10 do 2023-10-31

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 2022-05-17

DATA PODPISANIA ANEKSU: 2023-10-19

W ramach przedmiotowego projektu zakładana jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na paliwa stałe, zasilających budynki mieszkalne w Gminie Stary Sącz w energię cieplną na nowoczesne kotły gazowe oraz biomasowe, zgodne z dyrektywą Ecodesign wraz z zakupem niezbędnej armatury i osprzętu oraz przystosowaniem instalacji wewnętrznych co i cwu do pracy z nowymi źródłami ciepła.


AKTUALNOŚCI

03.10.2023 r

W Szkole Podstawowej w Barcicach ponad 400 dzieci oglądnęło spektakle o tematyce ekologicznej. Fabuła umożliwiła w sposób przystępny uczestnikom poznać zagadnienia niskiej emisji i jej przyczyn i zanieczyszczeń oraz zasad postępowania z odpadami.

31.10.2023

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu nagrody odebrali autorzy najciekawszych prac w konkursie plastycznym na plakat promujący zachowania ekologiczne, zorganizowanym w ramach projektu pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Stary Sącz i polegał na wykonaniu plakatu zachęcającego mieszkańców naszego samorządu do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Nagrody i wyróżnienia wręczali Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza i Andrzej Stawiarski Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu. Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 5-8. W każdej z kategorii nagrodzono trzech laureatów i i przyznano trzy wyróżnienia, ale upominki dostali wszyscy uczestnicy konkursu.

Skip to content