Podatki i opłaty lokalne

Referat Podatków i Opłat

pokoje 1, 2 na parterze

tel. 18 446 02 70,18 449 77 12, 18 449 77 13, 18 449 77 14

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI oraz PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH!


UCHWAŁA NR XXXI/564/2021 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 → 

UWAGA! Nowe druki (ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji) dla podatków lokalnych od 1 lipca 2019 r. – informacja →

Formularze do druku (podatki i opłaty lokalne): DRUKI DO POBRANIA →

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/660/2021 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.


UWAGA! Uchwała Nr XXI/357/2020 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19.

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI! Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2019 r.

NOWE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI oraz PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH!

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

Uchwała nr XIII/195/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 listopada 2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY TARGOWEJ
Uchwała nr XIII/199/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30 listopada 2015 w sprawie opłaty targowej

Skip to content