Podatki i opłaty lokalne

Referat Podatków i Opłat

pokoje 1, 2 na parterze

tel. 18 446 02 70,18 449 77 12, 18 449 77 13, 18 449 77 14

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI i PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2023


 

UWAGA! Nowe druki (ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji) dla podatków lokalnych od 1 lipca 2019 r. – informacja →

Formularze do druku (podatki i opłaty lokalne): DRUKI DO POBRWYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY TARGOWEJ

UCHWAŁA NR XLVII/849/2022 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU
z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie opłaty targowej, poboru opłaty targowej i określenia inkasenta.


Skip to content