Małopolskie Świetlice Wiejskie 2022

Nazwa zadania: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych stanowiące pierwsze wyposażenie”

Numer Umowy: II/367/RO/3704/2022 z dnia 24.10.2022 r

Wartość dofinansowania: 12 110,00 zł

Wkład własny: 5190,00 zł

Całkowita wartość zadania: 17 300,00 zł

Aktualności


Grudzień 2022

Gmina Stary Sącz w ramach zadania „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych stanowiące pierwsze wyposażenie” zakupiła:

  • Rzutnik multimedialny plus niezbędne okablowanie i el. montażowe
  • Zestaw nagłośnienia (nagłośnienie + wzmacniacz + zestaw mikrofonów)
  • Tablet
  • Krzesła
  • Zmywarka
  • Laptop
  • Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka)
  • Odkurzacz
  • Materiały promujące wieś.

Powyższe elementy wyposażenia umożliwią organizowanie spotkań szkoleniowych i warsztatowych, a także zapewnią mieszkańcom lepszy poziom zajęć.


Październik 2022

Gmina Stary Sącz otrzymała dofinansowanie od Województwa Małopolskiego w kwocie 12 110,00 zł brutto na wsparcie zakupu w 2022 r. elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Barcice Dolne.

Skip to content