Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO

TYTUŁ PROJEKTU: Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody – kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

DZIAŁANIE:  6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
 

BENEFICJENT : Gmina Stary Sącz

KOSZTY KWALIFIKOWANE:  1 520 612, 10 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE:  1 292 520, 28 PLN

OKRES REALIZACJI: 30.06.2018

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE:  26.10.2016 r.

 

Władze Gminy Stary Sącz w porozumieniu z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego postanowiły, aby najbardziej bogaty w różnorodność biologiczną i unikatowy teren położony w widłach Dunajca i Popradu zabezpieczyć przed niekontrolowanym “zadeptywaniem”, przy równoczesnym wykorzystaniu jego walorów przyrodniczych. Realizacja tego projektu będzie obejmować utworzenie kładki przyrodniczej wraz z infrastrukturą służącą ochronie przyrody.

Ścieżka położona jest na terenach zalewowych Dunajca i Popradu. Składają się na nią dwa krzyżujące się ze sobą drewniane pomosty oraz dwa punkty obserwacyjne. Dzięki temu ruch turystyczny będzie odbywał się w taki sposób, by miłośnicy przyrody nie płoszyli zwierząt w ich naturalnych siedliskach.

W ramach tego projektu zostały także nabyte gniazda, które przyrodnicy zamontowali w miejscach, gdzie ptaki mają możliwość bezpiecznej opieki nad potomstwem.

1_1525901669
2018-5-8_bobrowisko01
24862775-enklawa-przyrodnicza-bobrowisko-duza-czatownia-od-1-768x576
24867986-enklawa-przyrodnicza-bobrowisko-z-lotu-ptaka-2-768x432
24867993-enklawa-przyrodnicza-bobrowisko-duza-czatownia-od-768x511
????????????????????????????????????
DSC_4779
unnamed

Poprzednie
Następne

Aktualności:

LUTY 2021:

Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO, znajdująca się w widłach rzek Dunajca i Popradu została nominowana w dziedzinie architektury, do najbardziej prestiżowej w Europie nagrody:

EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award

Zaprojektowana przez pracownię 55Architekci przestrzeń publiczna wybrana została jako jeden z 20 reprezentantów Polski.

CZERWIEC 2019

Enklawa Przyrodnicza Bobrowisko otrzymała rekomendację województwa małopolskiego i bierze udział w konkursie RegioStars 2019. Swój głos na projekt można oddać na stronie RegioStars (Kategoria 2 – Łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury).

RegioStars to nagrody przyznawane przez Komisję Europejską innowacyjnym projektom regionalnym, które były/są realizowane ze wsparciem środków unijnych.

PAŹDZIERNIK 2018

10 października 2018 r. podczas gali Made in Małopolska Enklawa Przyrodnicza “Bobrowisko” została wyróżniona w konkursie BEZ (PRZE)TARGU – mającym na celu wyłonienie najbardziej kreatywne i niestandardowe działania.

Więcej informacji: tutaj

WRZESIEŃ 2018

Enklawa przyrodnicza Bobrowisko, która powstała w tym roku w widłach rzek Dunajca i Popradu, już stała się turystycznym hitem. Niezwykły design tego miejsca doceniło jury konkursy o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, przyznając jej pierwsze miejsce w kategorii przestrzeń publiczna.

LIPIEC 2018

23 lipca 2018. Dla wszystkich, którzy chcą jeszcze dokładniej poznać Enklawę przyrodniczą “Bobrowisko” lub przygotować się do jej odwiedzenia przygotowaliśmy aplikację mobilną.

Bardzo przyjazna w obsłudze aplikacja zawiera audioprzewodnik, encyklopedię roślin i zwierząt charakterystycznych dla Bobrowiska, mapę, skaner kodów QR i informacje o historii tego miejsca i samym projekcie. Aplikację można ściągnąć bezpłatnie na telefony z systemami Android i iOS.

Aplikacje do pobrania pod poniższymi linkami lub po zeskanowaniu kodu.

https://itunes.apple.com/cn/app/bobrowisko-stary-s%C4%85cz/id1400645044?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.bobrowisko

-> app store

-> google play

MAJ 2018

9 maja 2018 . Enklawa przyrodnicza Bobrowisko oddana do użytku. W otwarciu nowej atrakcji turystycznej wzięli udział m.in.  Leszek Zegzda członek zarządu Województwa Małopolskiego, burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przedstawiciele wykonawcy ( firma BDM), Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

KWIECIEŃ 2018:

Zakończenie prac coraz bliżej. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Przyszedł też czas na montaż dodatkowego wyposażenia, m.in. lunet obserwacyjnych a także elementów tzw. „edutainmentu” – czyli edukacji poprzez zabawę. W ramach tego wyposażenia m.in. zaprojektowano i wykonano dioramy przedstawiające sceny związane z miejscem, w którym dzisiaj jest enklawa przyrodnicza Bobrowisko, a które jeszcze kilka dekad temu było terenem żwirowni.

Dioramy zostały umieszczone w zabudowanych strukturach obserwacyjnych i już niedługo będzie można je oglądać.

MARZEC 2018

Z szuwarów enklawy przyrodniczej Bobrowisko – bo taką nazwę otrzymało to miejsce wyłaniają się już struktury obserwacyjne.

Pomimo, że obiekt nie jest jeszcze oddany do użytku, Rada Miejska w Starym Sączu uchwałą z dnia 26 marca 2018r. przyjęła regulamin określający zasady korzystania z kompleksu przyrodniczego BOBROWISKO

Więcej informacji:   https://bip.malopolska.pl/starysaczpl/61736/0/uchwala-nr-xlvi-743-2018-rady-miejskiej-w-starym-saczu-z-dnia-26-marca-2018-r-w-sprawie-okreslenia-zasad-i-trybu-korzyst.html              

LUTY 2018

Praca na miejscu realizacji inwestycji wre – pomimo zimy i lodu. Pracownicy BMD Sp. z o.o. cały czas budują drewnianą konstrukcję pomostu – pomimo ciężkich warunków pogodowych.   Wytyczona jest już główna trasa pomostu i trwają pracę przy strukturach bocznych, tzw. „czatowniach”. Będą to miejsca, gdzie przez niewielkie otwory będzie można z ukrycia podziwiać życie w enklawie.

STYCZEŃ 2017

Ogłoszenie przetargu na wykonanie ścieżki przyrodniczej

Gmina Stary Sącz ogłasza nabór na realizację zamówienia publicznego pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu- ochrona środowiska” – ROBOTY BUDOWLANE
Termin składania ofert mija 15.02.2017 r. o godzinie 12.30

Szczegóły:  https://bip.malopolska.pl/starysaczpl/3385/1,60910/ochrona-bioroznorodnosci-poprzez-podgladanie-srodowiska-przyrodniczego-w-widlach-dunajca-i-popradu-ochrona-srodowiska.html

LIPIEC 2016

Zatwierdzenie projektu do dofinansowania

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 lipca 2016 roku podjął Uchwałę Nr 1056/16 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-005/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, na mocy której nasz projekt nr RPMP.06.02.00-12-0015/15 został wybrany do dofinansowania w kwocie 1 292 520,28 zł.

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1222000,uchwala-nr-105616-zarzadu-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-12-lipca-2016-roku-w-sprawie-zmiany-uchwa.html

PAŹDZIERNIK 2015

W dniu 23.10.2015r. Gmina Stary Sącz złożyła do Urzędu marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu pt.: Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody-kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu.

Szczegóły naboru: https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-a–ochrona-ekosystemow–siedlisk-i-gatunkow-roslin–zwierzat-i-grzybow-oraz-b–rozwoj-centrow-ochrony–roznorodnosci-biologicznej—rpmp-06-02-00-iz-00-12-005-15

PAŹDZIERNIK  2016

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie przyrody.- kompleksowa ochrona i udostępnienie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu”. Zarząd Województwa reprezentowany był przez Wicemarszałka Stanisława Sorysa, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszulę Nowogórską oraz radnego Sejmiku Stanisława Pasonia.

Więcej informacji:https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-a–ochrona-ekosystemow–siedlisk-i-gatunkow-roslin–zwierzat-i-grzybow-oraz-b–rozwoj-centrow-ochrony–roznorodnosci-biologicznej—rpmp-06-02-00-iz-00-12-005-15

LUTY 2017

Rozstrzygnięcie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki przyrodniczej. W dniu 22.02.2017 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację projektu. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy BUDOWNICTWO MOSTY DROGI SP. Z O. O. Wykonawca zobowiązany będzie zaprojektować, uzyskać niezbędne pozwolenia i wykonać kładkę edukacyjną do końca marca 2018 r.

Szczegóły:  https://bip.malopolska.pl/starysaczpl/3386/1,60951/ochrona-bioroznorodnosci-poprzez-podgladanie-srodowiska-przyrodniczego-w-widlach-dunajca-i-popradu-ochrona-srodowiska.html

 

GRUDZIEŃ 2017

Zatwierdzenie projektu budowlanego i rozpoczęcie prac w terenie. Dnia 8.12.2017 Starosta Nowosądecki zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę. Tym samym sukcesem został uwieńczony wstępny etap realizacji inwestycji, na który składało się uzyskanie wielu zezwoleń i zgód od takich instytucji jak RDOŚ, RZGW czy Starostwo Powiatowe.

Proces ten był bardzo skomplikowany ze względu na lokalizację inwestycji na terenie cennym przyrodniczo oraz z uwagi  na fakt, że inwestycja będzie realizowana  w obszarze   okresowo zalewanym przez wody powodziowe. 

Ale 8 grudnia 2017r. wykonawca mógł „wejść w teren” i rozpoczął się etap inwestycyjny naszego projektu.

Skip to content