Cyberbezpieczny Samorząd

TYTUŁ PROJEKTU: Cyberbezpieczny samorząd

Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

DZIAŁANIE: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

BENEFICJENT: Gmina Stary Sącz

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 850 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UE: 850 000,00 PLN

Skip to content