Nowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami z Małopolski

Samodzielność – Aktywność – Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W całej Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości osobom z niepełnosprawnościami.

W Małopolsce wszystkie – 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w rządowym pakiecie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa rozwiązuje jeden z istotniejszych problemów tj. brak dostępnego mieszkania.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. Program „Mieszkanie dla absolwenta”  będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Cel programu „Dostępne mieszkanie” jest realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Jest to podstawa samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. W tym przypadku dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Jak składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach znanego Państwu SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Wszystkie dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na stronie internetowej PFRON.

Dzięki bardzo dobrej współpracy Oddziału Małopolskiego PFRON ze wszystkimi powiatami już w całej Małopolsce osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z nowych programów.  

Skip to content