UWAGA!!! Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny zaprasza do konsultacji społecznych dokumentu pn. Diagnoza Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Miejsce i termin przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 – sala narad I piętro

7 lutego (wtorek) w godz. 11:30 – 14:30

Przeprowadzenie konsultacji polegać będzie na kierowaniu przez wszystkich mieszkańców oraz wszelkie podmioty prowadzące działalność na obszarze sądeckiego obszaru funkcjonalnego opinii, wniosków i uwag do dokumentu (do pobrania TUTAJ ) na adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny: stowarzyszeniesof@gmail.com lub pisemnie podczas spotkań konsultacyjnych.

Terminy konsultacji w poszczególnych gminach tworzących SOF, dokument diagnozy oraz formularz zgłaszania uwag dostępne pod adresem: www.stowarzyszeniesof.pl  w zakładce „Ogłoszenia”.

Skip to content