Webinaria dla uczniów i nauczycieli

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli do udziału w webinariach CEDUR, które są częścią kampanii World Investor Week (WIW) i odbędą się w dniach 3-6 października 2023 roku.

Program webinariów CEDUR w ramach WIW

dla początkujących inwestorów:

dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli:

World Investor Week jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Podczas Światowego Tygodnia Inwestora, który organizowany jest co roku w pierwszym tygodniu października, instytucje zrzeszone w IOSCO oraz ich partnerzy przeprowadzą równolegle na sześciu kontynentach wiele inicjatyw edukacyjnych skierowanych do przyszłym i obecnym inwestorów w formie m.in. warsztatów, konferencji, kampanii informacyjno-edukacyjnych, a także konkursów na projekt z obszaru edukacji inwestorów. World Investor Week stwarza doskonałą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy członkami IOSCO, ale także zachęca do współdziałania z innymi instytucjami w obszarze edukacji finansowej i ochrony interesów inwestorów na gruncie krajowym. 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pełni rolę koordynatora World Investor Week w Polsce.

Skip to content