Wsparcie dla przedsięwzięć, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

W imieniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przypominamy, że od 6 maja do 5 czerwca br. PARP uruchamia nabór do projektu pn. “Nowe inwestycje w sektorze HoReCa”,

którego celem jest wsparcie dla przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu:

http://horeca.marr.pl/

Wszystkie informacje oraz bieżące działania będą podawane za pośrednictwem strony internetowej oraz social media.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

tel. 602 376 518; 728 937 443

marr@marr.pl

Skip to content