Nagrody “Sądeczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego przyznane !

5 lipca 2024 roku, podczas uroczystości w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu, przyznano Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach XVII dorocznej edycji Nagrody, za książki historyczne wydane w roku 2023.

Sympatyków badań nad dziejami Sądecczyzny powitała i spotkanie prowadziła dyrektor starosądeckiej biblioteki Monika Jackowicz-Nowak. O celach i dorobku Nagrody poinformował dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej. Decyzję Kapituły przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, była redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.

W kategorii prac indywidualnych Nagrodę otrzymał profesor dr hab. Jerzy Rajman za książkę Zamek Królewski w Nowym Sączu: (około 1300-1611), wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

W kategorii prac zbiorowych Nagrodę otrzymali autorzy książki Utracone, ocalone: historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu: katalog wystawy, pod redakcją Beaty Wierzbickiej, wydawca Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Ponadto decyzją Prezydium Kapituły Wyróżnienie otrzymała Anna Totoń za pracę Wspomnienia oraz całokształt działalności wydawniczej na rzecz zachowania w zbiorowej pamięci ważnych faktów z historii Sądecczyzny. Niestety Pani Ania ze względów zdrowotnych nie mogła sama odebrać nagrody. Została ona przekazana przez jej przyjaciółkę.

Laudację wysoko oceniającą pracę profesora Jerzego Rajmana wygłosił, zgodnie z tradycją Nagrody, jej ubiegłoroczny laureat dr hab. Tadeusz Trajdos, emerytowany profesor Instytutu Historii PAN. Uczestniczący w uroczystości Paweł Łabuda – członek zarządu PowiatuNowosądeckiego w Nowym Sączu, w imieniu Starosty Tadeusza Zaremby wręczył profesorowi Jerzemu Rajmanowi wyróżnienie „Złote Jabłko Sadeckie”. Laureat zgodnie z regulaminem Nagrody został zaproszony w skład Kapituły. Końcowym akcentem spotkania było wystąpienie Jacka Lelka, Burmistrza Starego Sącza.

Głos zabrali: prof. Dr hab. Tadeusz Trajdos, Jarosław Suwała – Prezes Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dr Jakub Bulzak, dr Piotr Wierzbicki, Danuta Sułkowska.

Organizatorzy zapraszają do udziału w XVIII edycji Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego. Lista jej laureatów i regulamin są dostępne na stronie starosądeckiej biblioteki.

Po więcej informacji: Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz Kapituły, tel. 691-710-137, email redakcja@almanachmuszyny.pl

Fot. Joanna Mosior-Sokół

Skip to content