Mаєте під опікою дитину, яка прибула з України після 23 лютого? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від Закладу соціального

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ (SW-U) na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.  będzie można składać elektronicznie już od soboty 26 marca 2022 r.

➡ WAŻNE !!!  Aby złożyć wniosek są potrzebne:

Ø  dokument tożsamości/paszport

Ø  nadany w Polsce numer identyfikacyjny PESEL rodzica/opiekuna oraz dziecka, 

Ø  adres e-mail,

Ø  polski numer telefonu,

Ø  numer rachunku bankowego w Polsce,

Ø  orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym,

Ø  dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację.

➡ Elektroniczny wniosek o świadczenie na PUE ZUS może złożyć osoba, która:

Ø  jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,

Ø  legalnie przebywa w Polsce,

Ø  jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i w związku z działaniami wojennymi przybyło z Ukrainy do Polski po 23            lutego 2022 r.,

Ø  jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę z ukraińskim obywatelstwem, której pobyt w Polsce jest legalny.

➡ Świadczenie 500+ przysługuje uchodźcom z Ukrainy tylko w czasie, kiedy przebywają w Polsce.

➡ Informacje telefoniczne o wsparciu finansowym 500+:

Ø  Infolinia w języku ukraińskim jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów).

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można również przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl

Skip to content