Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

17 lutego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. J. Słowackiego w Starym Sączu odbył się etap gminny konkursu pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Ptaki parków krajobrazowych”.

Celem konkursu organizowanego od 2002 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, przy współudziale gmin, m.in. Gminy Stary Sącz, jest zdobywanie, pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobycie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin, zwierząt, rozbudzanie zamiłowania i szacunku do przyrody, inspirowanie do poznawania świata, jego różnorodności, bogactwa, piękna, motywowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska, integrowanie uczniów i wymiana doświadczeń między szkołami.

W etapie tym wzięło udział 21 przedstawicieli z 7-miu szkół podstawowych z terenu gminy. Największą ilość punktów uzyskali: Oliwia Stachoń ze Szkoły Podstawowej w Popowicach, Hubert Kulig ze Szkoły Podstawowej w Przysietnicy oraz ex aequo: Paweł Krzak ze Szkoły Podstawowej w Przysietnicy i Tymoteusz Skoczeń ze Szkoły Podstawowej w Barcicach. Najlepszą w klasyfikacji drużynowej została drużyna Szkoły Podstawowej w Przysietnicy , w składzie: Paweł Krzak, Hubert Kulig Witold Mikulec, przygotowana przez Panią Iwonę Ogorzały. Ta drużyna będzie reprezentować naszą gminę w dalszych zmaganiach konkursowych – etapie parkowym.  Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez burmistrza Starego Sącza i materiały promocyjne przekazane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Ta forma popularyzowania wiedzy przyrodniczej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, o czym świadczy spora liczba uczestników biorących udział w zmaganiach konkursowych rokrocznie. Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów i wysokich osiągnięć  w kolejnych etapach konkursu.

Skip to content