BURMISTRZ STAREGO SĄCZA zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 06.03.2023r. do 31.03.2023r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Gaboń” oraz „Moszczenica Niżna” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gaboń

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Moszczenica Niżna

Skip to content