Zmarł odkrywca “Omnia beneficia”. Prof. Mirosław Perz miał 90 lat

Kompozycja ta, odkryta w klasztornej bibliotece Klarysek, utrzymana w stylu paryskiej szkoły Notre-Dame, uważana jest za najstarszy w Polsce przykład kunsztownej polifonii. Taki był początek i inspiracja by Starym Sączu stworzyć festiwal poświęcony najdawniejszej muzyce.

30 marca 2023 w Warszawie zmarł Mirosław Perz, wybitny muzykolog, dyrygent, pedagog, znawca muzyki staropolskiej, członek Związku Kompozytorów Polskich. Był wybitną postacią polskiego środowiska muzykologicznego w dziedzinie muzyki staropolskiej i muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku. Wśród Jego wielu wybitnych naukowych osiągnięć jest odkrycie najdawniejszych zabytków muzyki polskiej w klasztorze Panien Klarysek w Starym Sączu i pierwsza monografia Mikołaja Gomółki wraz z historyczną interpretacją Melodii na Psałterz polski. Przy Jego naukowej konsultacji Capella Bydgostiensis pod kierownictwem Włodzimierza Szymańskiego dokonała pierwszego nagrania wszystkich zachowanych utworów Mikołaja z Radomia.

Starosądecki Festiwal Muzyki dawnej to najstarszy polski festiwal poświęcony wyłącznie muzyce dawnej. Miejsce szczególne dla tego repertuaru, albowiem w zbiorze rękopisów tutejszego klasztoru sióstr klarysek profesor Mirosław Perz dokonał w 1970 roku sensacyjnego odkrycia, jakim był czterogłosowy utwór – conductus Omnia beneficia. W tym roku Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej zaplanowano od 28 czerwca do 2 lipca.

fot. Chopin Institute

Skip to content