Kolejne drogi do remontu i rozbudowy

Przygotowujemy dwie duże inwestycje drogowo-mostowe w Gaboniu i Przysietnicy. 70% wartości inwestycji urząd miejski pozyskał z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Przed nami:

1. Budowa z rozbudową drogi gminnej publicznej „Na targowisko” w km 0+000 – 0+220 wraz z budową mostu w km 0+187 w miejscowości Przysietnica wartość zadania po przetargu : 1 316 523, 80 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 525 658 zł. Inwestycję wykona firma PRDM.

2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej gaboń – Na jachlówkę na odcinku w km 0+005 – 0+215 w miejscowości Gaboń gm. stary sącz wartość zadania: 748 876,50 zł brutto.  Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 449 325 zł. Przetarg będzie ogłoszony wkrótce. 

 W tym miejscu w Przysietnicy powstanie most.

Fundusz Dróg Samorządowych to świetna inicjatywa rządowa, która już przynosi owoce w postaci konkretnych pieniędzy na nowe drogi dla naszej gminy – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Wykorzystamy tę szansę podobnie jak w przypadku innych pieniędzy zewnętrznych pozyskanych na kanalizację, czy inwestycje w zakresie turystyki. 

Skip to content