Zamknięcie drogi powiatowej w Moszczenicy Wyżnej w terminie od 16.08.2023 do 18.08.2023r.

Wykonawca MACHNIK Sp. z o.o, z siedzibą w Piaski 7, 33-340 Stary Sącz informuje, że rozpoczyna roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi powiatowej nr. 1533K Stary Sącz – Przysietnica – Barciece w km od 3+715 do 6+412 w terminie od 16.08.2023 do 18.08.2023r.
Ponadto Wykonawca informuje, że w/w odcinek drogi zostanie zamknięty na okres wykonywania odtworzenia w godzinach od 8:00 do 19:00

Skip to content