OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Starego Sącza, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) informuje o terminie polowań zbiorowych dla myśliwych Koła Łowieckiego „Darz Bór” w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 15/22.

Skip to content