BIENNALE VIA CARPATIA 2023

Na konkurs zgłoszenia przesłało 668 artystów ze wszystkich krajów objętych Biennale (Łotwa, Litwa, Polska, Ukraina, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Kosowo, Płn. Macedonia, Grecja).

Jury w składzie: prof. Sławomir Brzoska, Ábel Kónya, Justyna Stasiek Harabin, prof. Andrzej Szarek, dr Agnieszka Tes (Przewodnicząca Jury) postanowiło wytypować prace 48 artystów na wystawę finałową. Wśród wybranych twórców znaleźli się przedstawiciele wszystkich krajów biorących udział w Biennale.

Lista artystów, których prace zobaczymy w grudniu na wystawie TUTAJ

BIENNALE VIA CARPATIA. Salon młodej sztuki Nowej Europy

Nazwa VIA CARPATIA definiuje zasięg geograficzny biennale, ograniczony do kilkudziesięciu europejskich regionów położonych wzdłuż realnej i metaforycznej drogi biegnącej od Kłajpedy nad Bałtykiem po Saloniki nad Morzem Egejskim. W strefie jej społecznego i gospodarczego oddziaływania znajdują się obszary zlokalizowane w następujących krajach: Łotwa, Litwa, Ukraina, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia, Kosowo, Bułgaria, Północna Macedonia i Grecja.

Pracujemy, aby Biennale stało się salonem artystycznym tej części Europy poprzez prezentację różnorodnych tendencji i poszukiwań zarówno w zakresie formy jak i treści. W ramach Biennale chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną dla publiczności, w której odbywać się będzie dialog i wymiana doświadczeń artystów ze wskazanego obszaru. Zależy nam na zapewnieniu dużej widzialności twórców młodego pokolenia, niezależnie od ich narodowości i przynależności do środowisk i grup artystycznych oraz preferowanych estetyk. Bardzo tego potrzeba młodym artystom (dlatego zdecydowaliśmy się na limit wieku – 45 lat), dla których projekt stanowił będzie znakomitą platformę promocyjną, poznawczą i inkluzywną.

Źródło: IMO GALERIA

Skip to content