O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA STAREGO SĄCZA o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15.01.2024r. do 05.02.2024 r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”, „Miasto Stary Sącz- Plan Nr 5A” oraz„Barcice” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Skip to content