EkoMałopolska Baza Instalatorów (EMBI)

EMBI to przejrzysta baza danych umożliwiająca wyszukiwanie przedsiębiorców, oferujących swoje usługi związane z szeroko pojętą branżą odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski.

Zarząd Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uruchomili EkoMałopolską Bazę Instalatorów (EMBI). Z wykorzystaniem wyszukiwarki posiadającej rozmaite filtry, użytkownik w prosty i szybki sposób może znaleźć instalatorów, których aktualnie potrzebuje do zrealizowania zaplanowanej ekoinwestycji.

Do bazy może wpisać się każdy ekoinstalator, czyli przedsiębiorstwo świadczące usługi na terenie województwa małopolskiego, polegające w szczególności na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych lub różnego typu pomp ciepła czy turbin wiatrowych albo kotłów (z wyłączeniem kotłów na paliwa stałe – kopalne). Wszystkie przesłanki pozwalające na wpis do EMBI zostały szczegółowo scharakteryzowane w Regulaminie.

EMBI jest dostępne dla każdego mieszkańca naszego regionu. Zarówno użytkownicy jak i instalatorzy korzystają z bazy nieodpłatnie. W EMBI właściciel domu jednorodzinnego odnajdzie informacje na temat instalatorów świadczących usługi z wykorzystaniem urządzeń/materiałów zgodnych z wymaganiami programu Czyste Powietrze. Przedsiębiorca odszuka ekoinstalatora, który będzie m.in. w stanie przeprowadzić inwestycję dotyczącą gruntowej pompy ciepła według kryteriów, które w jego opinii będą gwarantować powodzenie realizacji.

EkoMałopolska Baza Instalatorów dostępna jest pod adresem: www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/instalatorzy

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące EMBI odpowiedzą administratorzy bazy – Ekodoradcy biznesowi z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (telefon: 12-37-69-158 lub 12-21-14-638, adres e-mail: ekodoradcy@mcp.malopolska.pl).

Skip to content