Dyżury pracowników LGD Brama Beskidu

W ramach działania komunikacyjnego pn. Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach pracownicy Biura LGD Brama Beskidu będą pełnić dyżury, podczas których m.in. będzie można skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Terminy dyżurów

-05.03.2024 r., w godz. 9.00–13.00 w POWIATOWEJ I MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W STARYM SĄCZU

-06.03.2024 r., w godz. 9.00–13.00 w BIBLIOTECE GMINNEJ W PODEGRODZIU

-07.03.2024 r., w godz. 9.00–13.00 w CENTRUM KULTURY I EDUKACJI MUZYCZNEJ W ŁĄCKU  

Bezpłatne doradztwo świadczone jest również w Biurze LGD w dniach roboczych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

LSR 2016-2023 realizowana przez LGD Brama Beskidu  współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Więcej informacji na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów można uzyskać w biurze LGD Brama Beskidu mieszczącym się pod adresem: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz, pod nr tel.: 18 547 66 80, na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl oraz portalu facebook.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo, a także na spotkania informacyjne oraz szkolenia organizowane przez pracowników LGD Brama Beskidu.

Skip to content