Przekazanie nowego samochodu pożarniczego OSP Barcice

Uroczyste przekazanie i poświęcenie pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO w zabudowie marki Profis dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach.

Podczas spotkania obecni byli: Parlamentarzysta Patryk Wicher, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz reprezentująca Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, Radny Wojewódzki Stanisław Pasoń, Starszy brygadier Sławomir Wojta – dowódca JRG 2 w Nowy Sączu, Teodor Gargas wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, Radna Gminy Stary Sącz Elżbieta Łomnica, Roman Jop Prezes Oddziału Gminnego ZOSP, Paweł Banach Komendant Gminnego ZOSP, Sołtys Barcie Tomasz Koszkul, Sołtys Barcice Dolne Przemysław Mairer, księża: Grzegorz Sroka, Andrzej Kędryna oraz Marin Kwiecień, Przedstawiciele DHZ Hniezdne z Słowacji, Zofia i Adam Obrzud, przedstawiciele Jednostk OSP z teren naszej Gminy oraz miasta Nowego Sącza, strażacy OSP Barcice wraz z MDP.

Wiceprezes Zarządu OSP Barcice – druh Artur Janik wyraził wdzięczność, dla tych bez których nie było by tej uroczystości:

“Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w proces pozyskania niezwykle potrzebnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach. Dzięki hojności i zaangażowaniu wielu instytucji oraz osób prywatnych, możemy cieszyć się nowoczesnym samochodem strażackim, który znacząco wzmocni nasze możliwości działania na rzecz społeczności lokalnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Premiera Rządu oraz przede wszystkim Burmistrza Starego Sącza wraz z Radą Miejską za ich nieocenione wsparcie i pełne zrozumienie potrzeb naszej jednostki. To dzięki Państwa determinacji, zaangażowaniu i wrażliwości na potrzeby lokalnej społeczności możemy teraz lepiej chronić nasze wspólne dobro.

Nie możemy również zapomnieć o Państwu Zofii i Adamie Obrzud, których patronat nad realizacją tego zadania, odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego sukcesu. Ich zaangażowanie i poświęcenie sprawiły, że marzenie o nowoczesnym sprzęcie stało się rzeczywistością. Nowy samochód strażacki marki Volvo w zabudowie Profis to nie tylko symbol postępu technologicznego, ale przede wszystkim narzędzie, które umożliwi nam skuteczniejszą i szybszą interwencję w przypadku zagrożeń dla naszej społeczności. Jednakże pamiętajmy, że sprzęt to jedynie narzędzie, a prawdziwą siłą są ludzie, którzy gotowi są poświęcić się dla dobra innych. To właśnie Wasze zaangażowanie, odwaga jest najcenniejszym zasobem w naszej misji ochrony życia i mienia.”

Skip to content