Turniej Wiedzy Pożarniczej

W remizie OSP w Moszczenicy Wyżnej odbyły się 12 marca 2024 r. eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowane przy współpracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Starym Sączu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W eliminacjach gminnych brało udział 46 uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszkających na terenie gminy Stary Sącz. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu pisemnego.

Uczestnicy eliminacji gminnych OTWP przygotowywali się pod opieką nauczycieli z poszczególnych szkół.

Do eliminacji powiatowych przeszło trzech uczniów z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największą ilość punktów. Są to:

Grupa Szkoła Podstawowa klasy I – IV:

  1.  Aleksandra Haza
  2.  Natalia Banach
  3.  Julian Kołdras

Grupa Szkoła Podstawowa klasa V – VIII:

  1.  Lena Drożdż
  2.  Filip Ząbek
  3.  Filip Wysowki

Grupa Szkoły Ponadpodstawowe:

  1.  Krzysztof Podstawski
  2.  Patryk Bober
  3. Krystian Romanowski

Wszyscy uczestnicy OTWP otrzymali dyplomy okolicznościowe, a dla wyżej wymienionych uczestników w poszczególnych grupach wiekowych odpowiednio do zajętych miejsc nagrody współfinansował Burmistrz Starego Sącza. W ramach projektu realizacji zadania publicznego pt.” Organizacja Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stary Sącz.”

Uczestnikom składamy gratulacje. Zdobywcom pierwszego miejsca życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych.

Skip to content