Ogłoszenie w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert – działalność na rzecz dzieci i młodzieży

Burmistrz Starego Sącza z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, odwołuje ogłoszony w dniu 2 marca 2020 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2020 r. zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
mgr Jacek Lelek
Stary Sącz, 23.03.2020 r.

Skip to content