Kolejny etap kanalizacji – czas na Mostki

Burmistrz Jacek Lelek podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę wodociągu w Mostkach.

To kolejna w ostatnim czasie po Gołkowicach Dolnych i Moszczenicy Wyżnej (prace w Moszczenicy Niżnej już trwają) umowa na roboty kanalizacyjno- wodociągowe w gminie. O wykonanie prac w Mostkach ubiegały się cztery firmy. Najlepszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego  Machnik Sp. z o.o. z Mochnaczki Wyżnej.

19 267 617.90 zł to cena za budowę kanalizacji o długości  9 km i 309 m. Planowana liczba osób do podłączenia w Mostkach to 659.

Wykonawcę reprezentowała prezes zarządu firmy pani Danuta Machnik

Krok po kroku idziemy do przodu z naszym dużym projektem – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Mostki to jak na razie ostatni etap naszego planu rozbudowy kanalizacji, który proszę pamiętać obejmuje różne części miasta –  ul. Partyzantów, Węgierską, Bazielicha, Dunajcową, Źródlaną, Tischnera, Piłsudskiego, a po rozszerzeniu projektu i dodatkowym dofinansowaniu Moszczenicę Niżną, gdzie prace już trwają. Niedawno podpisywałem z wykonawcą umowy na budowę kanalizacji w Gołkowicach Dolnych i Moszczenicy Wyżnej. Prace tam jeszcze się nie rozpoczęły, ponieważ te projekty są realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W Mostkach projekt jest gotowy, więc wykonawca wkrótce zacznie pracę.

Zadanie pn. “Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” jest realizowane przy współfinansowaniu Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Skip to content