Uwaga! Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu zaprasza do konsultacji społecznych i zgłaszania uwag w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w zakresie mającym na celu ujednolicenie budżetu i planu działania LSR.

Główne zmiany dotyczą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w ramach których planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER.

Dodatkowo w ramach aktualizacji LSR zaplanowano:

  1. Przewalutowanie kwot na realizacje LSR wskazanych w Planie Działania wyrażonych w złotówkach przy zastosowaniu indykatywnego kursu euro tj. 1 euro = 4 PLN
  2. Uaktualnienie planu działania w związku z powyższymi propozycjami.
  3. Uaktualnienie zapisów dotyczących zapisów rozdziału Monitoring i ewaluacja.
  4. Uaktualnienia planu komunikacji.
  5. Uaktualnienie zapisów dotyczących projektów współpracy, w tym nowego projektu dotyczącego działań w zakresie ochrony środowiska.

Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu uwag do aktualizacji LSR” w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 12.00 do Biura LGD Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu: biuro@bramabeskidu.pl.

Ponadto zachęcamy do osobistej konsultacji w naszym Biurze w następujących terminach:

15 czerwca 2021 r. (wtorek) w godzinach: 13:00 -15:00
16 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach: 13:00 – 15:00
17 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach: 13:00 -15:00.

Dziękujemy za zaangażowanie!

Formularze zmian wraz z LSR dostępne są na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl

Skip to content