Warsztaty dla przedsiębiorców

Bezpłatne warsztaty będą dotyczyć fotowoltaiki i nadchodzących zmian prawnych w zakresie zasad rozliczania energii wytworzonej w mikroinstalacjach PV. 

Warsztaty odbędą się on-line 24 listopada 2021 r. (środa)o godzinie 11:00.

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/fotowoltaika-dla-przedsiebiorcow-z-sektora-msp-warsztaty-on-lineSpotkanie zorganizowane jest w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”. Warsztaty przygotowane zostały przez Zespół Ekodoradców dla biznesu Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości –

W przypadku dodatkowych pytań prosimu o kontakt z Panem Maksymilianem Kocerbą z Zespołu Ekodoradców Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, pok. 211, tel. 12 376 91 58, fax. 12 376 91 20

mkocerba@mcp.malopolska.plwww.mcp.malopolska.plwww.rpo.malopolska.pl fb.com/MalopolskieCentrumPrzedsiebiorczosci

Inline image
           OWAPstImg481500
Inline image
           OWAPstImg512291

Skip to content