Dofinansowanie do założenia działalności gospodarczej

Jesteś osobą zwolnioną z przyczyn nie dotyczących pracownika, przewidzianą do zwolnienia, zagrożoną zwolnieniem lub odchodzisz z rolnictwa? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą, podnieść kwalifikacje lub kompetencje? Mieszkasz na terenie Województwa Małopolskiego? Zachęcamy do zapoznania się z ofertą projektu „Złap za STER!”

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości “Proaktywni” oferuje:

  • bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie 23050,00 zł,
  • wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej
  • stypendia za udział w stażu i szkoleniu zawodowym

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

  • W biurze projektu – ul. Krakowska 11a w Tarnowie;
  • telefonicznie – 14 300 04 51, 533 446 405
  • e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Projekt „Złap za STER!” realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (Lidera projektu) oraz Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI (Partnera projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 oś priorytetowa Rynek Pracy,  Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content