Przedsiębiorcy też mogą walczyć ze smogiem!

Firmy, które eksploatują instalacje na paliwa stałe mogą podobnie jak osoby fizyczne zdobyć dotację na wymianę kotłów. Ich też obowiązują przepisy uchwały antysmogowej.

Przedsiębiorców wspierają ekodoradcy dla biznesu, którzy działają ramach Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) i udzielają firmom najbardziej rzetelnych, bieżących informacji i porad związanych z możliwością uzyskania dofinansowania inwestycji w zakresie finansowania proekologicznych działań.

Dane kontaktowe Ekodoradców dla biznesu dostępne są pod linkiem: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/lista 

MCP co miesiąc udostępnia na swojej stronie internetowej Biuletyn informacyjny ekodoradców dla biznesu w zakresie możliwości ekofinansowania wybranych przedsięwzięć dla małopolskich przedsiębiorców. W biuletynie znajdują się informacje na temat aktualnych możliwości dotacyjnych do wymiany źródeł ciepła dla przedsiębiorców. Biuletyn dostępny jest na stronie: https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci.

Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej

Uchwały antysmogowe są aktem prawa miejscowego i obowiązują wszystkich na obszarze, który obejmują. Dotyczą więc zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych. Uchwały antysmogowe nie wprowadzają ograniczeń spalania paliw tylko w celu ogrzewania! Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania. Przepisy dotyczą więc również procesów produkcyjnych, wędzarni, suszarni, gastronomii, itp.

Nowo eksploatowane kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu – od 1 lipca 2017 roku.

  • Zakaz spalania mułów, flotów i miałów węglowych (udział frakcji 0-3 mm powyżej 15%) oraz biomasy o wilgotności powyżej 20% – od 1 lipca 2017 roku.
  • Zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz ogrzewaczy o sprawności cieplnej poniżej 80% (możliwość doposażenia w elektrofiltr) – od 1 stycznia 2023 roku.
  • Możliwość eksploatacji kotłów klasy 3 i 4 tylko do 31 grudnia 2026 roku.

Przeczytaj więcej o uchwale antysmogowej dla Małopolski

Wiecej informacji TUTAJ

Skip to content