Poezja Konopnickej w bibliotece

Ponad 50 dzieci w wieku przedszkolnym wzięło udział w powiatowym konkursie recytatorskim „Przedszkolne wierszyki: Poezja Marii Konopnickiej” zorganizowanej przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Patronat nad imprezą objął Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski i Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom poezji polskiej poetki Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin, przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród przedszkolaków. Uczestnicy konkursu przygotowali do recytacji jeden wiersz.

Jury w składzie: Bożena Mynarek – dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Ewa Zięba – przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki w Starym Sączu, Monika Wolańska – drektor Biblioteki Publicznej w Piwnicznej Zdroju wyłoniło zwycięzców. I miejsce zajęła Amelia Kaczmarczyk, II – Justyna Adamczyk, III – Róża Jabłońska.

Nagrodę starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego otrzymał Michał Nosal, a nagroda burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka trafiła do Igi Kalisz. Wyróżnienie: Maja Psonak i Weronika Szlęk.

Skip to content