Obwieszczenie – odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowców magurskich „Barcice 2” obejmująca zmianę obszaru górniczego „Barcice V” na „Barcice VII” na części działek ewidencyjnych nr 413/2, 413/3, 413/4 i działce ewidencyjnej nr 401/6 położonych w Barcicach gm. Stary Sącz.”


Skip to content