Poznawali Polskę dzięki programowi Ministerstwa Edukacji i Nauki

Gmina Stary Sącz pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu “Poznaj Polskę”.

Gmina otrzymała te środki w formie dotacji celowej w wysokości 84 509,00 zł, co stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania. Pozostałe koszty zadania stanowią wpłaty od rodziców. Całkowity koszt zadania wynosi 163 135,00 zł

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie na podstawie złożonych wniosków:
1) SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W SKRUDZINIE – 2 wycieczki,
2)  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W STARYM SĄCZU – 6 wycieczek,
3)   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 1 PSP AK W GABONIU – 1 wycieczka,

Zasady organizacji wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.:

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach planowanej wycieczki szkoły zwiedzały:

  • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
  • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
  • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Wsparcie finansowe:

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

Wszystkie wycieczki, zgodnie z zawartym porozumieniem, zakończyły się 24 czerwca 2022 r.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu

Skip to content