Do 14 tys. zł na modernizację kotłowni – rusza nowy program dofinansowań

21.07.2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (sala posiedzeń) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowania do wymiany kotłów węglowych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II EDYCJA” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Zasady udzielania dotacji zostały określone w Uchwale Nr XLVIII/888/2022 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. “Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne kotły gazowe i biomasowe w Gminie Stary Sącz – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2958876

Skip to content