Barcickie lato

Sołtysi Barcic i Barcic Dolnych wraz ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Barcic zapraszają w najbliższą niedzielę na festyn rodzinny “Barcickie Lato” na Przystani Rowerowej w Barcicach. Start o godzinie 15.00.

Skip to content