Pieniądze na drogi dla rolników

Burmistrz Jacek Lelek odebrał dziś w Krakowie promesę na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Promesa to dokument zapewniający o wsparciu w wysokości 150 tys. zł.

Spotkanie w sprawie dotacji  odbyło się podczas trwającego w Krakowie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Uczestniczyli w nim także radni województwa: Stanisław Bukowiec i Filip Kaczyński. Promesy wręczali wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz.

Wsparcie działań z zakresu ochrony gruntów rolnych na rzecz modernizacji dróg dojazdowych stanowi jedno z ważniejszych działań samorządu województwa. Przekazane środki wpłyną na poprawę warunków dojazdu do pól i gospodarstw rolnych dla wielu mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Każde dofinansowanie jest dla nas ważne – dodał burmistrz Jacek Lelek. – Gmina oczywiście dołoży do tej sumy swoją pulę. Tylko korzystając z różnych źródeł i możliwości finansowania możemy odpowiadać na potrzeby mieszkańców.

Środki finansowe na ten cel pochodzą z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content