Zmarł druh Antoni Piętka

Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w październiku skończyłby 73 lata. Nieustannie wspierał strażaków w działaniach, wkładając w to całe swoje serce. Swoją pasją i miłością do straży przyczynił się do rozwoju jednostek z Gminy Stary Sącz.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę 27 sierpnia 2022 o godzinie 11:00 w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu.

Druh Antoni Piętka od dziecka marzył żeby być strażakiem. Te marzenia spełnił w 1973 roku, kiedy zaciągnął się do Ochotniczej Straży pożarnej w Starym Sączu. Przez ponad pół wieku strażackiej działalności pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. W zarządzie oddziału powiatowego ZOSP RP Nowym Sączu od kilku kadencji pełnił funkcję wiceprezesa.

Antoni Piętka dowodził między innymi działaniami usuwania skutków powodzi na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Brał też udział w akcji usuwania skutków trąby powietrznej w Starym Sączu w 2014 roku. Był inicjatorem wielu remontów i modernizacji remiz OSP na terenie miasta i gminy Stary Sącz. To właśnie dzięki jego staraniom wiele ochotniczych  jednostek otrzymało  nowoczesne samochody, sprzęt pożarniczy i umundurowanie. 

Swoją służbę pełni z wielkim oddaniem. Jest to ogromna strata dla nas wszystkich. Na zawsze zapisze się w naszej pamięci jako człowiek wielkiego serca i czynu. Składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego.

Skip to content