Honorowi Obywatele


Lp.Uchwała NrZ dniaTreść uchwałyUwagi
1.XV/152/0327.10.2003r.Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi IIWręczono podczas audiencji w Watykanie 5.11.2003r.
2.VIII/89/0726.04.2007r.Jego Eminencji ks. dr Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi Metropolicie Krakowskiemu
3.VIII/90/0726.04.2007r. Jego Ekscelencji ks. dr Wiktorowi Skworcowi Biskupowi Ordynariuszowi Diecezji TarnowskiejWręczono podczas uroczystej sesji RM w dn. 08.07.2007r.
4.VIII/91/0726.04.2007r. Dr inż. Janowi Winterowi Dyrektorowi Biura ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w MSWiAWręczono podczas uroczystej sesji RM w dn. 12.08.2007r. z okazji 700-lecia Miasta Stary Sącz
5.VIII/92/0726.04.2007r. Stanisławowi Gałońskiemu Dyrektorowi Capelli CracoviensisWręczono podczas uroczystej sesji RM w dn. 12.08.2007r. z okazji 700-lecia Miasta Stary Sącz
6.XI/125/0716.06.2007r.mgr Marianowi Cyconiowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Stary Sącz Wręczono podczas uroczystej sesji RM w dn. 12.08.2007r. z okazji 700-lecia Miasta Stary Sącz
7.XLVII/622/201404.06.2014r.ks. prałatowi Alfredowi KurkowiWręczono w dn. 20.06.2014r. podczas uroczystej sesji w Kinie „Sokół”
8.XXIV/336/201626.09.2016r.Prezydentowi RP Panu dr Andrzejowi Dudzie Wręczono na uroczystej sesji w dn. 29.10.2016r. w Kinie „Sokół”
Skip to content