Gratulacje i podziękowania – Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody burmistrza Starego Sącza dla 28 wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów starosądeckich publicznych szkół, przedszkoli i szkoły muzycznej.

Dziękuję za ciężką pracę, szczególnie w ostatnim czasie pandemii, nauki zdalnej, a teraz w niespokojnym okresie konfliktów i fala uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – mówił burmistrz Jacek Lelek. – To są wyzwania, które nas wszystkich dotknęły. Uważam, że Państwo zdali ten egzamin i przeprowadzacie dzieci przez ten trudny czas umiejętnie, z wyczuciem, wkładając w to wiele serca. Dziękuję za zaangażowanie i pracę, która przynosi satysfakcję, tej satysfakcji i motywacji życzę. Poczucie sensu tego co się robi jest chyba najważniejsze w życiu. Szkoły są naszą wizytówką. Powodzenia w dalszych działaniach.

W tym roku nagrody burmistrza odebrali.

Wioletta Nowak (SP Nr 2 w Starym Sączu),

Małgorzata Wąchała (SP Nr 2 w Starym Sączu),

Maciej Rejowski (SP Nr 2 w Starym Sączu),

Grażyna Smaga (SP Popowice),

Iwona Walczak (SP Popowice),

Elżbieta Bodziony (SP Nr 1 w Starym Sączu),

Barbara Dyrek (SP Nr 1 w Starym Sączu),

Anna Nalepa (SP Nr 1 w Starym Sączu),

Teresa Szewczyk (SP Skrudzina),

Magdalena Stawiarska (SP Skrudzina),

Renata Burchel (SP w Gołkowice),

Anna Górz (SP Gołkowice),

Anna Gorczowska (SP Gołkowice),

Joanna Ustarbowska- Dudka (Szkoła Muzyczna),

Leszek Moryto (Szkoła Muzyczna),

Aleksander Łukasik (SP w Przysietnicy),

Krystyna Krężel (SP w Przysietnicy),

Wiesława Łatka (SP w Przysietnic),

Grzegorz Garwol (SP w Barcicach),

Anna Czyż-Kucharczyk (SP w Barcicach),

Edyta Kowalczyk (SP w Barcicach),

Małgorzata Stefko (SP w Barcicach),

Barbara Baziak (SP Moszczenica),

Syliwa Korona- Sowińska (SP Moszczenica),

Jolanta Słowik (Przedszkole Gminne),

Monika Korona (Przedszkole gminne),

Piotr Wańczyk (SP Gaboń),

Halina Cabała (SP Gaboń)

Spotkanie uświetnili muzycznie dyrektorka szkoły muzycznej Joanna Ustarbowska-Dudka i nauczyciele Stanisław Dudka i Marek Tumidajewicz wraz ze swoimi uczniami.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Stary Sącz było organem prowadzącym dla przedszkola publicznego, dziewięciu szkół podstawowych i szkoły muzycznej I stopnia. Rok szkolny 2022-2023 w Gminie Stary Sącz rozpoczęło 1884 uczniów szkół podstawowych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszcza 213 dzieci. Do Przedszkola Gminnego z Oddziałami Integracyjnymi zostało przyjętych 160 dzieci. W szkole muzycznej w uczy się 97 uczniów. Zdecydowana większość to nauczyciele doświadczeni i
wykwalifikowani. 77% zatrudnionej kadry pedagogicznej to nauczyciele
posiadający najwyższy szczebel awansu zawodowego – nauczyciele dyplomowani, 12 %
stanowią nauczyciele mianowani, 8 % – nauczyciele kontraktowi i 3 % – nauczyciele
stażyści. Dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym 98 % zatrudnionych nauczycieli.

Skip to content