Wystartował XX Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2022 r.

Swoich faworytów można zgłaszać do 18 stycznia 2023 roku na adres kontakt@dlamiastaNS.pl. Zgłoszenia mogą dokonywać kluby sportowe oraz osoby fizyczne.  

Zachęcamy wszystkich kibiców do zgłaszania swoich kandydatur do Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny 2022 roku. Zgłoszenia można przesyłać na adres: kontakt@dlamiastaNS.pl – w tytule należy podać: imię i nazwisko sportowca oraz dyscyplinę jaka uprawia, a w treści najważniejsze sportowe osiągnięcia w 2022 roku.

Zachęcamy do zgłaszania zawodników z naszej gminy!

Nasza gmina jest partnerem Plebiscytu, a Burmistrz Satrego Sącza członkiem Komitetu Honorowego niniejszego wydarzenia! 

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.dlamiastans.pl w zakładce SPORTOWIEC 2022.

Skip to content