Koncert Noworoczny w Starym Sączu

Ponad 600 osób przyjęło zaproszenie na tradycyjny koncert noworoczny w Starym Sączu i wysłuchało znakomitej jak zwykle Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Wielka muzyczna gala z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej rozpoczęła się o godz. 18. Orkiestra pod dyrekcją ppłk SG mgr Leszka Mieczkowskiego przygotowała program, na który złożyło się 18 utworów, w tym arie operetkowe, standardy muzyki klasycznej i rozrywkowej.  Orkiestrze towarzyszyli soliści: Natalia Rubiś- Krzeszowiak- sopran, Iwona Chruślicka – sopran, Natalia Zabrzeska-Borowiec – sopran i Krystian Krzeszowiak – tenor. Koncert poprowadziła Małgorzata Broda.

Wśród gości nie zabrakło posła Jana Dudy, Stanisława Pasonia radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pawła Szczygła dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, radnej Powiatu Nowosądeckiego Ewy Zielińskiej, radnych Rady Miejskiej Starego Sącza, komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu Arkadiusza Kroka i jego zastępcy Szczepana Janeckiego, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego Janusza Ryby, ekonoma diecezji tarnowskiej Marcina Kokoszki i Ks. Pawła Brońskiego dyrektora DCP “Opoka”.

Po trzech latach możemy się znowu spotkać na koncercie noworocznym. Dziękuję, że przyjęliście Państwo zaproszenie i chcieliście wspólnie powitać Nowy Rok. – witał gości burmistrz. – Rok 2022 był wielkim sprawdzianem dla Polski i dla Starego Sącza. Jestem dumny z mieszkańców Gminy Starego Sącza za tę solidarność i wielkie serca. Ta otwartość z jaką zrealizowaliście pomoc dla naszych sąsiadów z Ukrainy budzi szacunek i podziw. Życzę, aby ten rok był rokiem pokoju za wschodnią granicą, pokoju na świecie i pokoju w naszych sercach. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i wzajemnej życzliwości. Pomyślność gminy, miasta składa się z pomyślności każdego mieszkańca. Niech Święta Kinga błogosławi każdemu z nas. Szczęśliwego Starego Sącza!

Fot. Andrzej Rams

Skip to content