Toast biznesowo-noworoczny

Wracamy do tradycji sprzed pandemii. Tym razem przedsiębiorcy i władze gminy spotkali się w nowym miejscu – Galerii IMO. Nie zabrakło gospodarza burmistrza Jacka Lelka, zastępcy Kazimierza Gizickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzej Stawiarskiego, radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Pasonia oraz sekretarza gminy Daniela Śmierciaka.

Już od wielu lat burmistrz spotyka się z przedsiębiorcami, aby podziękować im za aktywność gospodarczą i wkład w rozwój miasta i gminy. Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie firmą, to obszary w których się realizują i identyfikują. Identyfikacja – to nie zawsze splendor to czasami również wiele niepopularnych decyzji i towarzyszące im ryzyka. Zwłaszcza w trudnych czasach pandemii i wojny na Ukrainie, która także odbiła się na starosądeckich biznesach. Burmistrz Jacek Lelek przedstawił plany samorządu na najbliższe lata i wizję rozwoju miasta. Dziękował też za wszelkie inicjatywy i za każde miejsce pracy, życząc sukcesów w budowaniu swoich firm.

-Mamy tutaj elitę, która dba o rozwój ekonomiczny naszej gminy –mówił burmistrz Jacek Lelek -Nie widzieliśmy się cztery lata, więc chciałbym w tej prezentacji zaprezentować Państwu co udało nam się zrealizować i co jeszcze mamy w planach.

Fot. Aneta Mamala/starosadeckie.info

Skip to content