O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego

W okresie od 17 kwietnia 2023 r. do 21 lipca 2023 r. przeprowadzona zostanie na obszarze województwa małopolskiego kwalifikacja wojskowa.

Skip to content