Sacrum-ikona-abstrakcja. Wokół Jerzego Nowosielskiego. Wystawa malarstwa

Wybitny polski malarz i teolog, odnowiciel współczesnej sztuki sakralnej, profesor krakowskiej ASP – Jerzy Nowosielski jest patronem roku 2023. 7 stycznia przypadła 100. rocznica urodzin twórcy – jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy ikon.

Wernisaż wystawy 19 kwietnia w IMO Galerii. o godz. 18.00. (wejście od ul. Kopernika 1)

Wystawa zakłada ukazanie wyboru prac oraz twórczości kilkunastu innych artystów, którzy kontynuują kierunek wyznaczony przez spuściznę twórczą i myślową Nowosielskiego. Wśród zaproszonych twórców znajdą się bezpośredni uczniowie profesora: Paweł Dutkiewicz, Krzysztof Klimek, Władysław Podrazik, wszyscy reprezentujący nurt abstrakcji metafizycznej. Ponadto udział w ekspozycji zaproponowano malarzom, dla których sztuka Nowosielskiego stanowi istotny punkt odniesienia. Są to: przedstawiciel starszego pokolenia: prof. Tadeusz G. Wiktor z jego abstrakcyjnym cyklem „Ikony” oraz reprezentanci młodszej generacji, pochodzący z Polski i Ukrainy, uprawiający sztukę ikony, źródłowo czerpiącą z tradycji prawosławia: Greta Leśko, Anna Kopeć-Gibas, Danylo Movchan, Paulina Krajewska. Ponadto chcemy pokazać abstrakcje Agnieszki Tes, malarsko- rzeźbiarskie abstrakcyjne prace polsko-litewskiego twórcy Krzysztofa Sokolovskiego i pokrewną im twórczość Joanny Mazuś, a także dwie prace Leona Tarasewicza. Nadrzędną ideą wystawy jest ukazanie współczesnych inspiracji Nowosielskim, pokazanie, iż dorobek tego wybitnego krakowskiego twórcy wpłynął na szczególną świadomość sacrum w sztuce obecnej doby.
Obok obrazów sztalugowych w technice oleju i akrylu, w Galerii IMO zobaczymy ikony na desce , akwarele oraz oryginalne prace w technice polichromii na rzeźbionej desce, a także obiekty-instalacje.
Wystawa ma za zadanie uwidocznić żywotność recepcji dzieła i myśli Jerzego Nowosielskiego, uwydatnić swoistą kontynuację jego sposobu myślenia o sztuce wśród przedstawicieli kilku pokoleń. Zamysł ekspozycji budowany jest wokół dwóch osi ikona – abstrakcja spiętych wspólną klamrą jaką jest sacrum.


Wystawa potrwa do 30 lipca 2023 roku.

Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content