Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej zmienia nazwę

Czterdzieści pięć lat temu w Starym Sączu odbył się pierwszy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, którego powstanie bezpośrednio zainspirowało niecodziennie, a można nawet śmiało powiedzieć – sensacyjne – odkrycie profesora muzykologii Mirosława Perza.

Profesor w zbiorze rękopisów tutejszego klasztoru Panien Klarysek odnalazł w 1970 roku czterogłosowy utwór – conductus Omnia Beneficia – utrzymany w stylu paryskiej szkoły Notre-Dame, będący przykładem kunsztownej polifonii i uważany za najdawniejszy zabytek muzyki polskiej.

Od pięciu lat w organizatorach festiwalu dojrzewał pomysł zmiany nazwy Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, która funkcjonuje od 1975 roku, na Omnia Beneficia Festival. Decyzja zapadła niedawno i 45. edycja festiwalu odbędzie się pod nową nazwą, co podyktowane zostało kilkoma względami. Przede wszystkim konieczne jest szerokie spopularyzowanie średniowiecznego konduktusu Omnia Beneficia (będącego hejnałem i symbolem festiwalu), nie tylko na skalę polską, ale i światową; oraz podkreślenie rangi i znaczenia tego utworu dla naszej historii i kultury. Międzynarodowy charakter festiwalu również ma swój udział w decyzji o zmianie nazwy  – dotychczasowa nazwa jest trudna do zapamiętania i wymówienia dla obcokrajowców nieznających języka polskiego. Z marketingowego punktu widzenia nowa nazwa jest krótsza, mniej formalna i wraca do źródeł, skąd wypłynęły pierwsze dźwięki festiwalowej muzyki. Kropkę nad „i” postawiła smutna wiadomość sprzed kliku dni o śmierci nieodżałowanego profesora Mirosława Perza.

Prof. Perz, ceniony muzykolog, dyrygent, pedagog, znawca muzyki staropolskiej, członek Związku Kompozytorów Polskich, był wybitną postacią polskiego środowiska muzykologicznego w dziedzinie muzyki staropolskiej i muzyki europejskiej od średniowiecza do końca XVIII wieku. Czujemy, że to właściwy moment, w którym należy oddać cześć jego zasługom, w tym oczywiście odkryciu dokonanemu w klasztornej bibliotece ponad pięć dekad temu.

Starosądecki Festiwal Muzyki dawnej to najstarszy polski festiwal poświęcony wyłącznie muzyce dawnej, dlatego zmiany wprowadzać będziemy stopniowo. W pierwszych trzech latach obie nazwy – stara i nowa – będę funkcjonowały równolegle, a z czasem, w naturalny sposób, nowa nazwa zastąpi tą pierwotną.

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari ma także rozległe plany dotyczące organizacji w Starym Sączu nowego festiwal muzyki dawnej poświęconemu w całości muzyce organowej. Pomysł związany jest z trwającą rekonstrukcją barokowych organów Głowińskiego z 1679 r, która zakończy się uroczystym koncertem inaugurującym kolejne życie tego niezwykłego instrumentu w starosądeckiej farze już pod koniec tego roku i da impuls stałej obecności koncertów organowych w Starym Sączu.

Prof. Marcin Szelest, dyrektor artystyczny festiwalu.

– Zdajemy sobie sprawę, że tak duże przedsięwzięcie postawi przed nami nowe wyzwania w zakresie kreowania odrębnego wizerunku każdego z festiwali i ich czytelnej, spójnej komunikacji. Poza tym wielkimi krokami zbliża się wielki jubileusz 50-lecia festiwalu muzyki dawnej w Starym Sączu. To dobry czas na zmiany – zmiany w nazewnictwie, bo zapewnić możemy z całą pewnością, że ciągłość koncepcyjna, artystyczna i organizacyjna festiwalu zostanie zachowana – podsumowuje prof. Marcin Szelest, który nadal będzie dyrektorem artystycznym festiwalu.

Nowy logotyp festiwalu.

Źródło: Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari

Skip to content