Uwaga!!! Informacja o sprzedaży końcowej węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Uprzejmie informujemy, że Gmina Stary Sącz przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 16 maja 2023 r.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, od dnia 16 maja 2023 r. do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
Wnioski o zakup rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia.

UWAGA: obowiązuje nowy formularz wniosku.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

ORZECH/KOSTKA – 50 t

EKOGROSZEK – 19,50 t

Cena węgla pozostaje bez zmian i wynosi 1950,00 zł brutto za tonę bez względu na sortyment.

Od 22 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu płatność będzie możliwa wyłącznie kartą płatniczą.

Dystrybucja paliwa stałego realizowana będzie przez podmioty, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy, tj:

  1. Firma Handlowo-Usługowa „BUDROL” s.c. Sychowski Władysław, Sychowski
    Włodzimierz, ul. Magazynowa 1, 33-340 Stary Sącz.
  2. Firma Handlowo-Usługowa P-TRANS Kakuba Paweł, Barcie 272, 33-342 Barcice.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.


Informację wydano na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236,
z późn. zm.).

Skip to content