Gminny Dzień Strażaka – program obchodów

Burmistrz Starego Sącza i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu zapraszają na obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się 21 maja 2023 r. na płycie starosądeckiego rynku.

Program uroczystości

godz. 1430 Msza św. w Kościele Klasztornym pw. Trójcy Przenajświętszej
                  w Starym Sączu.

godz. 1530 Zbiórka pododdziałów OSP na płycie Rynku w Starym Sączu:

  • meldunek i przegląd pododdziałów,
  • odegranie hymnu państwowego i podniesienie flagi na maszt,
  • powitanie przybyłych gości,
  • wręczenie odznaczeń,
  • okolicznościowe przemówienia,

godz. 1600 Zakończenie uroczystości, defilada jednostek OSP.

Podczas uroczystości będzie miało miejsce przekazanie odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla OSP z naszej gminy współfinansowanej przez Województwo Małopolskie. Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dwuczęściowych (kurtki i ,,ciężkie” spodnie) z przeznaczeniem po 2 kpl. tych ubrań dla jednostek: OSP Barcice, OSP Gaboń, OSP Gołkowice Górne, OSP Moszczenica Niżna, OSP Moszczenica Wyżna, OSP Przysietnica, OSP Stary Sącz. Ubrania te wykorzystane zostaną przez strażaków ratowników w wydarzeniach związanych z III Igrzyskami Europejskimi na terenie Województwa Małopolskiego, celem ochrony życia, mienia lub środowiska.

Koszt kwalifikowany: 52 850,00 zł

Koszt dotacji z Województwa Małopolskiego zgodnie z zawartą umową nr I/254/RO/463/23: 39 200,00 zł

Koszt własny Gminy : 13 650,00 zł

Skip to content