Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego tradycyjnie w Starym Sączu

Uroczystości 19 maja 2023 r. rozpocznie o godzinie 11 Msza Święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w klasztornym kościele Sióstr Klarysek. Następnie, w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II odbędzie się część oficjalna, z udziałem samorządowców z Małopolski i zaproszonych gości.

Zaplanowano w niej między innymi wręczenie wyróżnień dla samorządowców z okazji 25-lecia Polskich Regionów, występ chóru dziecięcego z ukraińskiego Żytomierza i koncert orkiestry kameralnej Sinfonia
Carpathia. Nie zabraknie również wspólnego zdjęcia samorządowców pod Ołtarzem Papieskim przy Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła. Organizatorami wydarzenia są: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Prezes Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski przy FRDL MISTiA Małgorzata Małuch.

Dzień Samorządu Terytorialnego został ustanowiony 22 lat temu przez Sejm RP. To uhonorowanie pracy wszystkich samorządowców i pracowników samorządowych gmin, powiatów i województw. Od 2007 roku patronką polskich samorządowców jest Święta Kinga, stąd i spotkania samorządowców organizowane są

Skip to content