Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni liderzy 60+

To projekt realizowany w 2023 roku przez Fundację Dzień Dobry, skierowany do grup minimum 8-osobowych, aktywnych seniorów w wieku 60+, dla których istotne są wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych sześć inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczności lokalnych. Uczestnicy wezmą również udział w 2-dniowym wyjeździe szkoleniowo-motywującym w Krynicy-Zdroju, połączonym z warsztatami tematycznymi oraz w wymiennych spotkaniach pomiędzy grupami, podczas których seniorzy podzielą się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Projekt zakończy się spotkaniem podsumowująco-dyskusyjnym w Regietowie.
Każdą grupę, podczas całego projektu będzie wspierał indywidualny opiekun.

Do grupy beneficjentów należą osoby w wieku powyżej 60. roku życia (6 grup po 8 osób), mieszkające na terenie powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego i limanowskiego (z wyłączeniem miast: Grybów, Gorlice, Limanowa, Mszana Dolna i Nowy Targ), które są zainteresowane rozwijaniem istotnych społecznie kompetencji obywatelskich, a także są gotowe przejąć rolę liderów w grupie aktywnie działających seniorów.

Aby zgłosić udział grupy w projekcie należy:
zebrać grupę 8-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren powiatu: nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego, limanowskiego,
• zapoznać się z regulaminem konkursu oraz do 31 maja 2023 r. złożyć formularz zgłoszeniowy z proponowaną inicjatywą (dokumenty konkursowe dostępne są na stronie: www.fundacjadziendobry.pl, na profilu Fundacji na Facebooku: https://www.facebook.com/DzienDobryFundacja/ oraz w biurze Fundacji).

Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu) na adres: Fundacja Dzień Dobry, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

W dniu 3 czerwca 2023 r. na stronie internetowej oraz profilu Facebook Fundacji zostaną opublikowane wyniki rekrutacji. Dodatkowo z grupami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, skontaktujemy się telefonicznie.

Dokumenty projektowe:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Aktualizacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa z dn. 22.05.2023 r.!!!
– 
Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna i pdf
– Kryteria oceny

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

KONTAKT: e-mail: biuro@dziendobryfundacja.pl

tel. 18 44-11-994 (pon. – pt.: 8.00 – 16.00)

Skip to content