Jubileusz prof. Józefa Wojnarowskiego

Na Wydziale Mechanicznym Technologicznym świętowano jubileusz z okazji 90. rocznicy urodzin starosądeczanina prof. Józefa Wojnarowskiego. Na uroczystości licznie zgromadzili się obecni i byli pracownicy uczelni, a także absolwenci, studenci i wiele osób z otoczenia społeczno-gospodarczego. Nie zabrakło burmistrza Starego Sącza.

Uroczystość odbyła się 17 maja na Wydziale Mechanicznym Technologicznym z udziałem władz Uczelni. Więcej informacji i galeria zdjęć z uroczystości na stronie: Politechnika Śląska | Uroczystości Jubileuszu Profesora Józefa Wojnarowskiego (polsl.pl).

W dziedzinie zastosowań grafów w mechanice współtworzył szkołę naukową znaną w kraju i zagranicą. Powstały liczne doktoraty i habilitacje, a wielu jej członków otrzymało tytuły profesorskie. Do najważniejszych osiągnięć w pracy naukowej Profesora inżyniera należy wypromowanie 19 doktorów nauk technicznych i jednego dr. h.c. Dziesięciu wychowanków profesora uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a sześciu z nich tytuł profesora. Wypromował setki inżynierów.

Foto. Grzegorz Krawczyk

W ramach działalności opiniotwórczej profesor opracował 55 recenzji prac doktorskich, 38 recenzji dysertacji habilitacyjnych, 28 opinii wniosków profesorskich, 10 opinii monografii, 12 recenzji dla czasopism zagranicznych. W latach 1997–1999 zasiadał w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Dla tej Komisji opracował 22 opinie dotyczące zatwierdzenia stopnia doktora habilitowanego i 11 opinii wniosków o nadanie tytułu profesora.

Za dokumentowanie historii Straży Pożarnej otrzymał godność honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.

Skip to content